مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


مقایسه منشور «روحانی» با میثاق «احمدی‌نژاد»


منشور روحانی,میثاق احمدی نژاد,دولت روحانی

مقایسه منشور «روحانی» با میثاق «احمدی‌نژاد»

در روزهای ابتدایی دولت روحانی، در روز بیست و هفدهم مرداد 92 «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» از سوی دولت یازدهم در 13 بند منتشر شد؛ روز هفدهم مرداد 84 نیز «میثاق نامه‌ دولت اسلامی» یعنی در روزهای ابتدایی روی کار آمدن احمدی‌نژاد در 12 بند منتشر شده بود. اما این دو چه تفاوت و شباهت‌هایی باهم دارند؟

به گزارش ایسنا، به نقل از انصاف نیوز، هر دو متن که به امضای اعضای هیات دولت رسانده شده و آنها متعهد به پایبندی اخلاقی به آن شده‌اند، بازتابی از شعارهای دوره‌ی تبلیغات انتخاباتی آنهاست، مثلا در میثاق‌نامه‌ی دولت احمدی‌نژاد، بر اسلامی بودن، ساده‌زیستی، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و امثالهم تاکید شده است، در حالی که در میثاق‌نامه‌ی روحانی بر قانون، اعتدال و دوری از تندروی، دوری از دروغ، شفافیت، تعامل و کاردانی تاکید شده است.


موضوعات مطالب