مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


سرنوشت غم‌انگیز دختر 8 ساله ایرانی در مالزی

 


هستی 8 ساله پس از مرگ مادرش به دنبال غرق شدن کشتی پناهجویان در مسیر استرالیا، هم اکنون در کنار یک خانواده ایرانی در کمپ   

پناهندگان در اندونزی به سر می برد و تلاش های خانواده او در ایران برای بازگرداندش به کشور موفقیت آمیز نبوده است.

 

 

 

 

 سرنوشت غم‌انگیز دختر 8 ساله ایرانی در مالزی

 


موضوعات مطالب