مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


داستان زیبای قدر خانواده ات را بدان...

http://up.palasi.ir/up/palasi/Pictures/masood/fun771.jpg

با مردی که در حال عبور بود برخورد کردم اووه! معذرت میخوام. من هم معذرت میخوام. دقت نکردم ...

ما خیلی مؤدب بودیم ، من و این غریبه خداحافظی کردیم و به راهمان ادامه دادیم

اما در خانه با آنهایی که دوستشان داریم چطور رفتار می کنیم


موضوعات مطالب