مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


"گلشیفته فراهانی" یا "خود شیفته فراهانی"؟

گلشیفته فراهانی باز هم در یک اقدامی خودنمایی کرد.او در کنار تبلیغات شرکت مازراتی عکس هایی گرفت که این عکس ها رسانه ای شد

 


موضوعات مطالب