مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


بالن اینترنت ؛ ابتکار جدید گوگل


 

برای ارائه اینترنت راه های گوناگونی تجربه شده است به جز از طریق یک بالن! بالن اینترنت گوگل با عنوان پروژه Loon کار جدیدی از گوگل برای ارائه اینترنت در مناطقی است که به اینترنت دسترسی ندارند.

googleblimp-540x359

به گزارش دنیای فناوری اطلاعات ؛ گوگل جهت تلاش برای ارائه دسترسی به Wi-Fi و اینترنت به بخش های در حال توسعه شهرها و کشورها، یک ابتکار جدید با عنوان Project Loon دارد. در این پروژه که بسیاری آن را بالن اینترنت یا Wi-Fi می نامند، گوگل با استفاده از این بالن های مجهز به Wi-Fi اینترنت را به مناطق تازه تاسیس که هنوز زیرساخت های دریافت اینترنت ندارند، می آورد. این پروژه در مناطقی از آفریقا و نیوزیلند اجرا شده است و در جدیدترین نمونه قرار است این بالن ها در کالیفرنیا نیز به پرواز در آیند.


موضوعات مطالب