مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


عکس جدید مریم اوزرلی بازیگر نقش خرم سلطان در اخرین ماه بارداری اش!

مریم اوزرلی بازیگر ترکیه ای-آلمانی این روزها اخرین هفته های بارداری اش را سپری می کند. او با بازی در سریال حریم سلطان به شهرت جهانی رسید.

 

عکس جدید مریم اوزرلی بازیگر نقش خرم سلطان در اخرین ماه بارداری اش!!

پرشین وی : مریم اوزرلی بازیگر ترکیه ای-آلمانی این روزها اخرین هفته های بارداری اش را سپری می کند. او با بازی در سریال حریم سلطان به شهرت جهانی رسید.


موضوعات مطالب