مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی
تکرار جملات سخت و تکرار نشدنی

5 بار بگو:
دستم در دبه بود دبه درش دستم بود!

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

3 بار بگو:
ﯾﻪ ﯾﻮﯾﻮﯼِ ﯾﻪ ﯾﻮﺭﻭﯾﯽ

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺

5 بار بگو:
لای رولت رنده ی لیمو رفته


موضوعات مطالب