مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


http://up.palasi.ir/up/palasi/Pictures/sms/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D9%88%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84.jpg

 

 در این پست مجموعه سه نوع فلافل را برای شما توضیح میدهیم که روش تهیه و آموزش آنرا یاد بگیرید

فلافل بندری، فلافل عربی و فلافل خوزستانی به همراه طرز تهیه سس فلافل


موضوعات مطالب