مطالب خواندنی و سرگرمی پلاسی


 

 

مسلما شما نباید روابطتون رو بنا به مواردی که اینجا نوشته شده به هم بزنید !!!

*پيوند فروردين با ساير ماهها
فروردين با فروردين : (خوب) سازگاري مثبت واقع بيني و آگاهي به صفات مثبت يكديگر
فروردين با ارديبهشت: (متوسط) خودپسندي و ميل به حاكميت از ويژگي هاي مشتركشان مي باشد
فروردين با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بي قرار تنوع طلب و سركش
فروردين با تير : ( متوسط ) برون گرا ايده آليست امكان مشكل وجود دارد
فروردين با مرداد : (خوب ) پيوند موفقي خواهد بود چون هماهنگي وجود دارد
فروردين با شهريور : ( بد ) يكي پاك سرشت و انسان دوست ديگري جسور و جاه طلب
فروردين با مهر : ( بسيار خوب ) افرادي منصف و معتقد به تساوي حقوق زن و مرد
فروردين با آبان : ( بد ) آزاديخواه سلطه گر خواهان تنهايي و درون گرا
فروردين با آذر : ( عالي ) كم ترين اختلاف و هياهو از مشخصات بارزشان است
فروردين با دي : (بد ) تفاهم چنداني با هم ندارند مرموز و محافظه كار مي باشند
فروردين با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعيت درك يكديگر را ندارند
فروردين با اسفند : ( متوسط ) با مشكل مواجه است ممكن است پيوند خوبي باشد


 

تست هوش

www.palasi.ir


تست هوش و IQ

تست هوش و IQ  

تست هوش

شاید این تست برای شما تکراری باشد , اما ارزش دوباره امتحان کردنش را دارد ..


این تست را بادقت جواب دهید و گزینه‌هایی که انتخاب می‌کنید اعداد مقابلشان را باهم جمع کنید تا در آخر معلوم شود شما در چه ماهی باید متولد می‌شدید

http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/mental_health/images/1bd3dc5e9d2ea135506622aa54b155a6.jpg?iact=hc&vpx=689&vpy=60&dur=979&hovh=251&hovw=201&tx=86&ty=121&ei=lNNRTPCcB4jOvQO6_cjBBA&page=1&tbnh=156&tbnw=115&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:4,s:0


 

ابرودر بررسی هایی که بر روی شکل ابروها و رابطه آنها با شخصیت انسان انجام گرفته است، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که هر شکلی از ابرو با شخصیت صاحب آن رابطه دارد.

در اینجا به چند شکل از ابروها و رابطه آنها با شخصیت افراد اشاره می شود:


موضوعات مطالب
پشتيباني آنلاين

    masood368@gmail.com

لینک دوستان